Reforma pisowni i ujednolicenie serbsko-chorwackiego języka literackiego

Wilim Francić [Vilim Frančić]

Poradnik Językowy 7/1960 s. 302-321
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-iji-ski-ji-stvo-ni-kinjaprē-prēd-