Sprawa nas wszystkich. Jeszcze o kolejności: imię, nazwisko. Z ledwością. Wczoraj żeśmy kupili

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 7/1960 s. 333-335
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów