O strukturze języka i geografii lingwistycznej. (Dokończenie)

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 8/1960 s. 341-353
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ek-ik/-yk-nik-ka-ski-ny-owysą--in/-yn-enieprzy-z--aj-i