Czechizmy Grzegorz Pawła z Brzezin. (Dokończenie)

Cezar Piernikarski

Poradnik Językowy 8/1960 s. 353-367
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
przez-