Piotr Bąk, Słownictwo gwary okolic Kramska na tle kultury ludowej, Wrocław 1960

Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 8/1960 s. 367-369
Dział: Recenzje