Próba ustalenia etymologii zaś

Katarzyna Świątkiewicz

Poradnik Językowy 1/2005 s. 60-67
Dział: Artykuły i rozprawy