Millennium. Tychy — tyski, tychowski. W międzyczasie. Drewno — drzewo. Zakład. Ogrzewczy. Otwierać do szuflady. Skuła. Stylizacja zdania. Wbrew. Wysiadać

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 8/1960 s. 377-384
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów