Przenośne znaczenia i przenośne użycia wyrazów

Hipolit Szkiłądź

Poradnik Językowy 9/1960 s. 388-403
Dział: Artykuły