Lgota („eksperyment” z dziedziny metody terminologii morskiej)

Kazimierz Mężyński

Poradnik Językowy 9/1960 s. 403-412
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-otajettison/lgota