Viktor Falkenhahn, Walter Zielke, Lehrbuch der polnischen Sprache, cz. I, II, wyd. 2, Berlin 1959

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 9/1960 s. 422-425
Dział: Recenzje