Delikwent. Wzięłem. Okolicznik czy dopełnienie. Wieś Kup — odmiana. Nazwy wykonawców zawodów

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 9/1960 s. 427-432
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów