Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Kultury Językaw latach 2001-2004

Józef Porayski-Pomsta

Poradnik Językowy 1/2005 s. 68-74
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki