Słowotwórstwo a „synchroniczny inwentarz elementów semantycznych”

Renata Grzegorczykowa, Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 10/1960 s. 433-437
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ek-nikza-wy--owy-ka-ak-tel-