Liczby mówią o Słowniku języka polskiego

Zofia Łempicka

Poradnik Językowy 10/1960 s. 437-439
Dział: Artykuły