Przenośne znaczenia i przenośne użycia wyrazów. (Dokończenie)

Hipolit Szkiłądź

Poradnik Językowy 10/1960 s. 440-448
Dział: Artykuły