Materiały do bibliografii językoznawstwa polskiego [Materiały do bibliografii słowotwórstwa języków słowiańskich, pod red. Witolda Doroszewskiego, zeszyt I-II, Warszawa 1958; Bibliografia onomastyki polskiej do roku 1958 włącznie, opr. Witold Taszycki przy współudziale Mieczysława Karasia i Adama Turasiewicza, Kraków 1960]

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 10/1960 s. 456-459
Dział: Recenzje