Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Kultury Języka

Iwona Artowicz

Poradnik Językowy 1/2005 s. 75-76
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki