Władysław Cyran, Gwary polskie w okolicach Siedlec, Łódź 1960

Helena Zduńska

Poradnik Językowy 10/1960 s. 464-467
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ak-owy-iwać/-ywać