Kazimierz Nitsch, Wybór polskich tekstów gwarowych, Warszawa 1960

Anna Basara

Poradnik Językowy 10/1960 s. 467-468
Dział: Recenzje