Jeszcze o nazwach szczupaka w północno-wschodnich gwarach Polski

Anna Kowalska [Anna Zofia Kowalska]

Poradnik Językowy 1/1961 s. 24-28
Dział: Artykuły