W wpływach kresowych w Wypisaniu dwoiey krainy swiata

Mieczysław Basaj

Poradnik Językowy 1/1961 s. 28-40
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-icz-owicz/-ewicz-ec-uchna-uchny-uchno-ajłoprze--uk-o-iszcze/-yszcze