Irena Bajerowa, Zarys historii języka polskiego 1939-2000, Warszawa 2003

Magdalina Mitrewa

Poradnik Językowy 1/2005 s. 77-80
Dział: Recenzje