Morze Śródziemne. Zdegustowany. Z uzasadnienia. Kategoremat, tam-tam. Prawda. Upłynnienie

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 1/1961 s. 46-48
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów