Pisownia nie z formacjami typu imiesłowowego (dokończenie)

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 2/1961 s. 60-70
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ony-ęty-nąć-nięty-any-ty-niony-eje-ąć-szy-anie-cie-ąc-enie-ły