Notatki gwaroznawcze letnika [Szczyty, pow. Białobrzegi]

Bohdan Strumiński

Poradnik Językowy 2/1961 s. 73-76
Dział: Artykuły