Ludzie Oświecenia o języku i stylu, opracowały Zofia Florczak i Lucylla Pszczołowska pod red. Marii Renaty Mayenowej, t. I, II, Warszawa 1958, t. III Warszawa 1957

Zofia Kawyn-Kurzowa [Zofia Kurzowa]

Poradnik Językowy 2/1961 s. 76-86
Dział: Recenzje