Połów perełek

W. E. Redyk [Gabriel Karski]

Poradnik Językowy 2/1961 s. 87-87
Dział: Połów perełek

Wyrażenia:
jasełka polityczna