Andrzej Markowski, Praktyczny poradnik językowy, Warszawa 2004

Joanna Stankiewicz

Poradnik Językowy 1/2005 s. 80-82
Dział: Recenzje