Przymiotnik od Kongo. Skarżysko — skarżyski. Styl pism urzędowych. Imieniu — imieniowi. Nie-boska komedia. Gestyjność i komplementarność. Szofer, kierowca. Obniżka. Kto? co? Tytuły a nazwy wykonawców zawodów. Nazwy wykonawców zawodów. Konsekwencja (wymowa), Dni : dnie. Pisownia przymiotników złożonych

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 2/1961 s. 88-96
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów