Fleksja polska, jej opis w świetle możliwości mechanizacji w urządzeniu przekładowym

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 3/1961 s. 97-112
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ość