O ukazywaniu się elementu u w wymowie polskich samogłosek nosowych. (Przyczynek do chronologii zjawiska)

Bohdan Strumiński

Poradnik Językowy 3/1961 s. 133-134
Dział: Artykuły