(Wręczenie księgi pamiątkowej prof. dr Mikołajowi Rudnickiemu)

St. S. [Stanisław Skorupka]

Poradnik Językowy 3/1961 s. 138-139
Dział: Kronika