Uwagi słowotwórcze o niektórych wyrazach. Z wolna. Drop. Styl i budowa zdania. Liczba — cyfra. Słupek. Ostrzarka. Łącznik — zakres użycia

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 3/1961 s. 139-144
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów