Fleksja polska, jej opis w świetle możliwości mechanizacji w urządzeniu przekładowym. III. Deklinacja rzeczownikowa i inne nieprzymiotnikowe. (Dalszy ciąg)

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 4/1961 s. 156-164
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ec