Marek Cybulski, Obyczaje językowe dawnych Polaków. Formuły werbalne w dobie średniopolskiej, Łódź 2003

Anna Stąsiek

Poradnik Językowy 1/2005 s. 82-84
Dział: Recenzje