O stylu Zegara słonecznego

Zofia Gosiewska

Poradnik Językowy 4/1961 s. 164-169
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-isko/-ysko-ina/-yna