Rusycyzm w tekście Reja...; Własność arcyprywatna

W.E. Redyk [Gabriel Karski]

Poradnik Językowy 4/1961 s. 173-174
Dział: Połów perełek

Wyrażenia:
tę/tąa/ale