O wyrazie obywatel. Odpowiedź na list otwarty

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 4/1961 s. 174-178
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów