Leksem obywatel w tekstach publicystycznych końca XVIII wieku

Józef Jaworski

Poradnik Językowy 1/2005 s. 85-89
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów