W sprawie mapowania przymiotnikowych form słowotwórczych w ogólnosłowiańskim atlasie językowym

Salomea Szlifersztejn [Salomea Szlifersztejnowa], Halina Kurkowska

Poradnik Językowy 6/1961 s. 258-269
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ov-in/-yn-i-skipo-pa-pъ--k-ka-ko-n-naj-na--asty-isty-liw--iw--t--alny-teln--aw--law--it--k--at-pře--aty-ino-izna/-yzna-(a)lja