Uwagi słowotwórczo-semantyczne o polskim współczesnym słownictwie technicznym

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 6/1961 s. 269-278
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-acz-ak-ca-arz-owy-nik-ować-ciel-ownik-alnik-arka-ło-nica-owacz