Wyjaśnienia ortograficzne (w odpowiedzi pp. Z. Saloniemu i A. Sieczkowskiemu)

St. [Stanisław] Jodłowski, W. [Witold] Taszycki

Poradnik Językowy 6/1961 s. 278-285
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ąc-szy