List Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i odpowiedź A. Sieczkowskiego

Redakcja

Poradnik Językowy 6/1961 s. 285-287