Kukurydzany. Ryzykować co

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 6/1961 s. 287-288
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów