O dowcipie słowotwórczym. (Dokończenie)

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 7/1961 s. 289-309
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-aszek-as-ak-ątek-owo/-ewo-owa/-ewa-er-el-ina/-yna