O funkcjach przyimka z w Pamiętnikach J. Chr. Paska

Kazimierz Żelazko

Poradnik Językowy 7/1961 s. 316-322
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
wy-od-u-