Gwarowe duźki »długi«

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 7/1961 s. 322-323
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-k--n-