Gwara w utworach literackich

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 8/1961 s. 337-343
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ka