Metafora w strukturze kategorii pojęciowej (na materiale językowej konceptualizacji "strachu")

Aleksander Kiklewicz

Poradnik Językowy 2/2005 s. 7-25
Dział: Artykuły i rozprawy