Nazwy roślin uprawnych w gwarach Pomorza Mazowieckiego

Irmina Judycka

Poradnik Językowy 8/1961 s. 353-364
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-owy-ny-ak-acz-isko/-ysko-sko